HalKo

ESITYSLISTA

Aika: 1.12.2011 kello 18:00
Paikka: Oulun Yliopisto, Kiltahuone

Käsiteltävät asiat:

568§ Kokouksen avaus
569§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
läsnäolijoiden toteaminen
570§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä tarkastusajankohdasta päättäminen
571§ Asialistan hyväksyminen
572§ Ilmoitusasiat
573§ Killan uuden hallituksen perehdytys kokouskäytäntöihin
574§ TietoKoneProsessi-lauluillan jälkipeli
575§ Osaston johtoryhmän opiskelijajäsenten valinta
576§ Osaston opetuksenkehittämistyöryhmän jäsenten valinta
577§ Nimenkirjoitusoikeudet
578§ Hallituksen pikkujoulu
579§ RAIRAI-pikkujoulu
580§ HV-sauna
581§ Uuden hallituksen ensisijaiset tehtävät
582§ Kirkastusjuhlat
583§ Nakkilista
584§ Posti
585§ Talous
586§ Muut esille tulevat asiat
587§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen
588§ Kokouksen päättäminen