Halko

Aika: 6.1.2012 kello 12.00
Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, opiskelutila KO155

Käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
läsnäolijoiden toteaminen
3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastusajankohdasta päättäminen
4§ Asialistan hyväksyminen
5§ Ilmoitusasiat
6§ Hallituksen kokoonpanon toteaminen
7§ Uuden hallituksen ohjeistus
8§ Hallituskokardit
9§ Killan ympäristövastaavan nimeäminen
10§ Kiltahuonepäivystykset
11§ Hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkisuus
12§ Haalarimerkit
13§ Avaimet
14§ Kiltahuone
15§ Hallituksenvaihtosauna
16§ Kauden korkkajaiset
17§ Tiedottaminen ja kampiakseli
18§ Hallituksen naamasto
19§ Toimitusjohtajat tentissä -tapahtuma Otaniemessä
20§ Laskiainen
21§ Kirkastusjuhlat
22§ WappuComitea
23§ Hallituksen tutustumisreissu
24§ Nakkilista
25§ Posti
26§ Talous
27§ Muut esille tulevat asiat
28§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen
29§ Kokouksen päättäminen