HalKo

ESITYSLISTA

Aika: 26.1.2012 kello 08.15
Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Kiltahuone

Käsiteltävät asiat:

81§ Kokouksen avaus
82§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
läsnäolijoiden toteaminen
83§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastusajankohdasta päättäminen
84§ Asialistan hyväksyminen
85§ Ilmoitusasiat
86§ Kyykkäintron jälkipelit
87§ Wappusitsit
88§ Futsal-turnaus
89§ Fuksikyykkä
90§ TeHaTuSa
91§ Edustukset
92§ Laskiainen
93§ Kirkastusjuhlat
94§ Kotimaanpitkä
95§ Nakkilista
96§ Posti
97§ Talous
98§ Muut esille tulevat asiat
99§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen
100§ Kokouksen päättäminen