HalKo

ESITYSLISTA

Aika: 22.2.2012 kello 18.00
Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Kiltahuone

Käsiteltävät asiat:

164§ Kokouksen avaus
165§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
läsnäolijoiden toteaminen
166§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastusajankohdasta päättäminen
167§ Asialistan hyväksyminen
168§ Ilmoitusasiat
169§ Laskiaisen jälkipelit
170§ Laskiaisentapposauna
171§ Toimintakertomus vv. 2011
172§ Tilinpäätös vv. 2011
173§ Vuosikokous
174§ Projektiavustukset
175§ Wirsu
176§ Yhteistyö Suman kanssa
177§ Kirkastusjuhlat
178§ Kotimaanpitkä
179§ Nakkilista
180§ Posti
181§ Talous
182§ Muut esille tulevat asiat
183§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen
184§ Kokouksen päättäminen