Vuosikokous

On tullut aika pitää killan sääntömääräinen vuosikokous. Kokous pidetään
tiistaina 28.2. klo 14.15 salissa L10, joka on ravintola Discuksen
vieressä. Vuosikokouksen esityslista on alla. Tervetuloa!

Huom! Fukseille tiedossa fuksipisteitä osallistumisesta kokoukseen.

ESITYSLISTA

Aika: 28.2.2012 kello 14.15
Paikka: Oulun Yliopisto, Sali L10

Käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
3§ Kokouksen järjestäytyminen
3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.2 Kokouksen sihteerin valinta
3.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta (2kpl)
3.4 Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta (2kpl)
4§ Kokouksen työjärjestyksen päättäminen
5§ Killan hallituksen vuoden 2011 toimintakertomuksen esittely
6§ Hallituksen toimintakertomuksen hyväksyminen killan toimintakertomukseksi
7§ Hallituksen esitys vuoden 2011 tilinpidosta
8§ Tilintarkastajien esittely killan tilinpidosta vv. 2011
9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
10§ Killan tilinpidon ja hallinnon vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta
päättäminen vv. 2011
11§ Ilmoitusasiat
12§ Muut esille tulevat asiat
13§ Kokouksen päättäminen