Konetekniikan osaston kesätentit 2012

Kaikkiin Koneosaston kesätentteihin ilmoittautuminen maanantaihin 4.6.2012 klo 23.59 mennessä
normaalin osaston tentti-ilmoittautumisen tapaan WebOodin kautta. (Ilmoittautuminen alkaa 20.4.)

La 16.6. klo 9.00-13.00 salissa ?

Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka
Auto- ja työkoneiden rakennejärjestelmät II B
Betonitekniikan jatkokurssi I
Betonitekniikan perusteet
Elektroniikkatuotteiden valmistustekniikka
Elementtimenetelmät I
Fysikaalinen metallurgia I
Hienomekaniikka
Komposiittien mekaniikka
Koneautomaation anturitekniikka I
Koneensuunnittelu II
Liikennetekniikan perusteet
Lujuusoppi I
Luovan työn tekniikka
Lämpö- ja virtaustekniikka I
Materiaalin tutkimustekniikka
Metalliopin perusteet
Muovituotteiden valmistustekniikka
Pohjarakentaminen ja sen autom.sovellutukse
Polttomoottoritekniikka I
Rakennesuunnittelun perusteet
Rakennusmateriaalit
Teräsrakenteiden suunnittelu
Terästen valmistus ja ominaisuudet
Tierakentaminen ja sen automaatiosovellutukset
Tietokoneavusteinen suunnittelu
Tribologia
Tuotantotekniikka II
Valmistustekniikka
Valssaustekniikka
Värähtelymekaniikka

La 7.7. klo 9.00-13.00 salissa ?

Betonirakenteiden suunnittelu
Betonirakenteiden suunnittelun perusteet
Betonitekniikka
Energiaperiaatteet ja käyttö palkkirakenteissa
Fysikaalinen metallurgia II
Hitsaustekniikan jatkokurssi
Hitsaustekniikka
Kokeelliset moottoreiden tutkimusmenetelmät
Koneautomaatio I
Koneautomaatio II
Koneenpiirustus
Koneiden kunnon diagnostiikka
Kunnossapitotekniikka
Liittorakenteet
Lämpö- ja virtaustekniikka II
Materiaalitekniikka II
Mekanismioppi
Mekatroniikan jatkokurssi
Murtumismekaniikka
Paperiteollisuuden koneet
Puurakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Puurakenteiden suunnittelun perusteet
Statiikka
Teräsrakenteiden suunnittelun perusteet
Tuotannon laatu
Tuotantotekniikka I
Uuniteknologia
Valimotekniikka
Vaurioanalyysi
Väylät ja maarakenteet

La 11.8. klo 9.00-13.00 salissa ?

Auto- ja työkoneiden rakennejärjestelmät I
Autotekniikan perusteet
Betonirakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Dynamiikka
Elektronioptiikan sovellukset
Elementtimenetelmät II
Hitsausmetallurgia
Joustavan valmistusjärjestelmän suunnittelu
Koneensuunnittelu I
Koneensuunnittelu III
Koneiden kunnon diagnostiikan mittalaitetekn.
Lujuusoppi II
Materiaalitekniikka I
Mekatroniikka
Mekatronisten tuotteiden virtuaalisuunnittelu
Metallien muovaus
Ohjelmoitavat logiikat ja kenttäväylät
Pintarakenteet
Pohjarakenteet ja niiden suunnittelu
Polttomoottoritekniikka II
Puurakenteiden suunnittelu
Rakennusfysiikka
Rakentamistalouden perusteet I
Rakentamistalouden perusteet II
Talo- ja sillanrakentaminen ja niiden aut.sovelluk.
Talonrakennuksen perusteet
Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Tuotesuojaus
Väylätekniikan perusteet

Tenttisalit ilmoitetaan paikanpäällä keskusaulassa olevalla sermillä.
Tentit järjestää kesäyliopisto, joten muista ottaa henkkarit mukaan.

Matematiikan kesätentit ovat valitettavasti samoina päivinä. Jos haluat tenttiä sekä Koneen että matematiikan tenttejä, ilmoittaudu normaalisti molempiin. Voit pyytää valvojaa hakemaan sinulle kysymykset toisesta salista.