Häirintäyhdyshenkilöt

Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry noudattaa OYY:n turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet:

Avoimuus
Ole avoin uusille asioille ja henkilöille. Kohtaa ennakkoluulottomasti ja vastaanota uudet asiat ja tilanteet mahdollisuutena kehittyä ja oppia uutta.

Kunnioitus
Anna toisille tilaa ja kuuntele muita. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi. Huomioi osallistujen moninaisuus. Älä arvota ketään heidän tietämyksensä tai ulkonäkönsä perusteella.

Älä oleta
Tiedosta omat ennakko-oletuksesi. Vältä mm. ennakko-oletuksia sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai taustasta. Älä toimi mahdollisten ennakko-oletusten mukaan. Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta.

Puutu epäasialliseen käyttäytymiseen
Tunnista ja puutu kohtaamaasi tai todistamaasi kiusaamiseen, häirintään tai syrjintään. Muuta omaa käyttäytymistäsi jos se koetaan häiritseväksi.

Salli virheet
Kaikki epäonnistuvat joskus. Erehtyminen on inhimillistä. Kysyminen on sallittua.

Ota mukaan
Huolehdi siitä, että kaikki voivat osallistua toimintaan tai keskusteluun. Käytä sellaista kieltä, jota osallistujat ymmärtävät. Avaa käyttämäsi termit ja vaikeat käsitteet.

Oulun yliopiston Koneinsinöörikillalla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia ja OYY:n kouluttamia yhdyshenkilöitä, joihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä aina kun koet kohdanneesi epäasiallista käytöstä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tukena ja neuvomassa sekä auttamassa tilanteen selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilöt eivät ryhdy toimenpiteisiin ilman asianomistajan lupaa.

Häirintäyhdyshenkilöt saat kiinni sähköpostitse.

Jake Maununen: hairinta.jake@!konekilta.fi
Joanna Sallanko: hairinta.joanna@!konekilta.fi

Halutessasi voit olla myös yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöön hairinta@!oyy.fi