Sähköpostin kääntö

Jokainen koneosastolle opiskelemaan tuleva saa alussa kaksi sähköpostipostiosoitetta,
jotka ovat muotoa tunnus@palkki.oulu.fi ja tunnus@paju.oulu.fi. Palkki.oulu.fi on siis
killan oma sähköpostipalvelu ja paju.oulu.fi on tietohallinnon vastaava systeemi.

Sähköpostin kääntö voidaan suorittaa joko vaihtoehtoisesti Palkista Pajuun, Pajusta
Palkkiin tai molemmista jonnekin ulkopuoliseen osoitteeseen (esimerkiksi GMailiin).
Pääasia että kääntö kuitenkin tehdään koska tärkeää postia tulee kumpaankin ja
useamman maililootan lukeminen on aika ei-niin-ihQa pitemmän päälle.

O365 -> Jonnekin

Kirjaudu O365 palveluun. Oikeassa ylälaidassa olevasta hammasrattaan kuvasta pääsee asetuksiin. Tämän jälkeen vasemmalla puolen olevalta palstalta valitaan: Sähköposti -> Tilit -> Edelleen lähetys

Palkki -> Jonnekin

Palkissa homma on hieman mutkikkaampi. Sinun tulee kirjautua jonkin ssh-ohjelman
kautta Palkkiin (esim Nutty tai Putty, Linuxissa terminaalilla ja komento
ssh tunnus@palkki.oulu.fi ), aivan kuten salasanan vaihdossa.

Seuraava komento luo kotihakemistoon tekstitiedoston .forward, joka sisältää osoitteen
mihin haluat ohjata palkkiin tulevan postin.

echo tunnus@student.oulu.fi > ~/.forward

Kannattaa toki testata käännön toimivuutta käytännössä lähettämällä postia
Palkin osoitteeseen.

Ongelmatilanteessa yhteys ylläpitoon.

Sähköpostin käännön poistaminen

Sähköpostin kääntö poistetaan Palkissa komennolla

rm ~/.forward

Tämä siis poistaa kotihakemistossa olevan ".forward" -tiedoston. Pajun kääntö
poistetaan Tietohallinnon sivujen kautta.