Kulttuuri

Fuksipassi

Fuksi kerää fuksipassiinsa fuksipisteitä (suoritusmerkintöjä), jotka ovat fuksin aktiivisuuden mitta. Suoritusmerkintöjä saa mitä moninaisimmista asioista kuten luottamustehtävien hoitamisesta, läsnäoloista eri tilaisuuksissa, excursioista ja muista 'opintomatkoista', laulamisesta ja muustakin yleisestä teekkarihengen osoittamisesta. Fuksipassin pisteiden määrä ratkaisee killan sisäisen uittojärjestyksen Wapun fuksikasteessa.

Fuksikaste

Fuksikaste on Waattona (wappuaattona) iltapäivällä, Wappukulkueen jälkeen tapahtuva tilaisuus, jossa fuksi pääsee uimaan Oulun Laana(pask*) ojassa. Fuksikaste ja tarvittavat fuksipisteet oikeuttavat fuksin noutamaan Teekkarilakkinsa wappupäivän aamuna kello 04.30 Rauhalassa alkavassa lakitustilaisuudessa.

Lakkikulttuuri

Teekkarin näkyvin tunnusmerkki on hänen Teekkarilakkinsa, jota hän ylpeänä kantaa aina kun se on mahdollista. Fuksi saa lakkinsa joko wappuaamun lakituksessa tai äitienpäivän surulakituksessa. Ohjeet Lakin tilaamiseen ja OTY:n jäseneksi liittymiseen täältä.

Fuksina on hyvä harjoitella Lakin käyttämistä fuksilakilla, jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit Lakkiin liittyvät perinteet. Vaikkei fuksilakkia suoranaisesti kosketakaan samat lait ja asetukset kuin Teekkarilakkia, kannattaa fuksilakkia käyttää samalla arvokkuudella kuin se olisi Teekkarilakki.

Oululaisen Teekkarilakin perinne on lähtöisin vuodesta 1977, jolloin lakinvalmistaja Wahlmanin työntekijöiden Wapun alle osunut lakko esti silloisia fukseja saamasta Teekkarilakkejaan Wappuaamuna. Väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoivat Teekkarilakin sijasta Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen jälkeen vastaavankaltaiset lätsät ovat toimineet fuksilakkeina. Nykyään fuksilakkien väri on muuttunut siniseksi, koska valkoisia maalarinlakkeja ei juurikaan enää tehdä. Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty perinteitä, kuten fuksilakkien polttohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän iltana.