Opiskelu

Opiskelu kannattaakin muun teekkarielämän ohella ottaa vakavissaan, vapaa-ajan siitä kärsimättä, jottei PK:t ym fysiikat jää viimeisiksi kursseiksi, jotka kuitenkin tulee osoittaa suoritetuiksi ennen valmistumista. Vaikeisiin tentteihin ja välikokeisiin järjestetään usein preppaus tilaisuuksia, joissa on hyvä porukalla miettiä vaativimpia tehtäviä. Opetus-sivustolta löytyy hyvin materiaalia lähes kaikkiin kursseihin liittyen.

Yliopiston tarjoamia palveluja opiskeluun

Opiskelun työkalut
Tiedonhaku oppaat ja työkalut
Kirjaston työkalut

Fuksien ensimmäisen syksyn kurssit

PK 1
Pohjautuu suurimmaksi osaksi lukion pitkään matikkaan, mutta menee hieman syvemmälle. Luennoilla monimutkaiset teoriat menevät helposti ohi, mutta kurssin pääsee läpi kunhan jaksaa laskea harjoitustehtäviä. Harjoitusten pitäjissä on eroja, sillä jotkut käyvät tehtävät perusteellisesti läpi ja toiset antavat itse laskea, joten kannattaa valita itselle sopivin.

Statiikka
Tutkitaan tasapainotilassa olevia kappaleita. Tuntuu aluksi hankalalta, mutta porukalla laskemalla tehtävät kyllä avautuvat. Ei kannata jättää välikokeisiin harjoittelua viimeiseen iltaan. Tehtäviin kannattaa myös käydä kysymässä neuvoa luennoitsijalta, jos eivät muuten aukene.

Matriisialgebra
Tutustutaan vektoreihin, matriiseihin, lineaarisiin yhtälöihin ja PNS-ratkaisuihin, joita käytetään työkaluina muilla kursseilla. Edellisten vuosien välikokeet kannattaa laskea läpi.

Koneenpiirustus ja CAD
Piirrustuksessa opetellaan perusteet teknisten piirustusten laadinnasta ja tulkinnasta. CAD vaiheessa harjoitellaan kappalaiden 3D-mallintamista CATIA-ohjelmistolla.

Tuotantotalouden peruskurssi
Tuotantotalouden osaston kurssi, jolla tutustutaan talousasioihin liittyvään terminologiaan ja laskentatoimen perusteisiin.