Pienryhmät

Heti opintojen alussa fuksit jaetaan pienryhmiin, joilla on jokaisella oma ohjaajansa. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on saattaa kaikkien uusien opiskelijoiden opiskelu kunnolla vauhtiin. Kaikki fuksit jaetaan heti opiskelun alussa noin 10 hengen pienryhmiin. Pienryhmäohjaus on viralliseen opintosuunnitelmaan kuuluva ja yliopiston järjestämä osa opiskelua, joten sitä ei pidä sivuuttaa pelkällä olankohautuksella.

Pienryhmäohjaajat ovat vähintään toisen vuosikurssin opiskelijoita ja heiltä löytyy vastaus useimpiin ongelmiin, joihin fuksi voi törmätä akateemisen opiskelu-uran alkutaipaleella. Pienryhmäohjaaja tutustuttaa fuksinsa akateemiseen opiskeluun ja opiskelijatoimintaan, sekä opastaa kaikissa käytännön opiskelun ja opiskelijaelämän asioissa.